sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Promovare în grad profesional de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar

21 mai 2024 Promovare

Organizarea și desfășurarea examenului s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale în acest sens (Ordonanța de Urgență nr. 121 din 2023 și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ), azi, 21.05.2024 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru promovarea în grad profesional de de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani,  .

 Pentru concurs a fost depus un singur dosar de înscriere, având număr de înregistrare 4002/17.05.2024. Candidatul îndeplineşte condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, iar dosarul de înscriere este complet, astfel că vor fi afișate următoarele rezultate:

Nr. crt.Codul candidatuluiRezultatul probei de selecție a dosarelorMotivul respingerii dosarului de înscriere
14002Admis

Candidații declarați “admis“ vor susține în data de 22.05.2024 ora 12.00 – proba scrisă la sediul primăriei comunei Peștișani.

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Adrian Joe.

Rezultate SELECȚIE DOSARE – Promovare în grad profesional de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar

Sari la conținut