sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA SCRISĂ – Promovare în grad profesional de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar

21 mai 2024 Promovare

Azi, 21.05.2024,ora 12.00 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului de promovare în grad profesional de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani.

Organizarea şi desfăşurarea concursului  s-a făcut în baza prevederilor art.VII din OUG nr. 115/2023–alin.(2) lit.b) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 57/2019 privind Codului administrativ cu modificările și completările ulterioare ,Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici fiind înștiințată în termenul legal referitor la organizarea concursului de promovare , prin adresa nr. 3122/16.04.2024.

La PROBA SCRISĂ  candidatul  a obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Codul de identificare al candidatuluiPunctajul obținutRezultatul obținut
Admis / Respins
1400389 puncteADMIS

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probei scrise pot fi depuse în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data  afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Comunei Peștișani, Județul Gorj, potrivit art. art. VII alin. (27) din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Interviul se va susține, cu respectarea prevederilor art.103 alin.(2)  din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în data de 23.05.2024, ora 1400, la sediul Primăriei Comunei Peștișani , Județul Gorj.

Rezultate PROBA SCRISĂ – Promovare în grad profesional de consilier principal în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar

Sari la conținut