sâmbătă, 15 iunie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate PROBA INTERVIU – Promovare în grad profesional de inspector superior în cadrul Biroului Financiar Contabil

24 mai 2024 Promovare

Azi, 23.05.2024, ora 12.00 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului  de promovarea în grad profesional de inspector superior în cadrul Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Peștișani,  – Județul Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului  s-a făcut în baza prevederilor art.VII din OUG nr. 115/2023–alin.(2) lit.b) și art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 57/2019 privind Codului administrativ cu modificările și completările ulterioare ,Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici fiind înștiințată în termenul legal referitor la organizarea concursului de recrutare, prin adresa nr.3122/16.04.2024.

La PROBA INTERVIU candidatul  a obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.Codul de identificare
al candidatului
Detalii funcțieRezultatPunctajObservații
13910Consilier principalAdmis90 puncte

După afișarea rezultatului obținut la proba interviu, candidatii nemulțumiti de rezultatele obținute pot depune contestație  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data  afişării rezultatului probei interviu, la sediul Primăriei Comunei Peștișani, Județul Gorj, potrivit art. art. VII alin. (27) din OUG 121/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultate PROBA INTERVIU – Promovare în grad profesional de inspector superior în cadrul Biroului Financiar Contabil

Sari la conținut