marți, 16 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Concurs – Ocupare funcție publică de execuție temporar vacantă

23 martie 2018 Concursuri

Primăria comunei Peștișani organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Peștișani, de “Consilier, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Peștișani, județ Gorj, în Sala de ședințe a Consiliului Local Peștișani, sat Peștișani, comuna Peștișani, județul Gorj și va consta în următoarele probe:

 1. În data de 05.04.2018, orele 10.00, va avea loc proba scrisă;
 2. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, va avea loc interviul. Data și ora interviului vor fi anunțate după susținerea probei scrise.

Dosarele de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de “Consilier, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar” se depun până la data de 02.04.2018, oraele 16.00, la sediul Primăriei comunei Peștișani, județul Gorj.

Bibliografie concursului este următoarea:

 1. Legea nr.188/199 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, republicată, priind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Constituția României, republicată;
 4. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.7 din 13 martie 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 1. Adresa de corespondență: Primăria comunei Peștișani, situată în Comuna Peștișani, sat Peștișani, nr.135, județul Gorj.
 2. Telefon/fax: +40 253277100 +40 253277151.
 3. Email: primaria@pestisani.ro.
 4. Persoana de contact: Blendea Maria – Consilier Compartiment Agricol, Fond Funciar.
Sari la conținut