marți, 16 aprilie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Rezultate selecție dosare – Ocupare funcție publică de execuție Compartiment Agricol, Fond Funciar

23 martie 2018 Concursuri

Cu privire la selecția dosarelor depuse la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Peștișani, de “Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”, comisia de concurs, constituită în baza Dispoziției Primarului comunei Peștișani nr.106 din 23.03.2018 a contatat că:

Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peștișani, de “Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”, 3 dintre candidați îndeplinesc condițiile specifice pentru a participa la concursul organizat în data de 29.03.2018 proba ascrisă, orele 09.00, iar unul nu le îndeplinește, astfel:

  1. Grofu Marius, ”ADMIS”
  2. Papuc Emilia-Marelisa, ”ADMIS”
  3. Podaru Elena-Florina, ”ADMIS”
  4. Mălăescu Daiana, ”RESPINS”

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării selecție dosarelor, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Sari la conținut