luni, 5 iunie 2023
Primaria Comunei Pestisani

Punctaj și rezultat PROBA SCRISĂ – Ocupare funcție publică de execuție Compartiment Agricol, Fond Funciar

29 martie 2018 Concursuri

La concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Peștișani, de “Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar”, au fost obținute următoarele punctaje la PROBA SCRISĂ:

  1. Grofu Marius, a obținut 69,5 puncte fiind declarat ”ADMIS” la proba scrisă
  2. Papuc Emilia-Marelisa, a obținut 19 puncte fiind declarată ”RESPINS” la proba scrisă
  3. Podaru Elena-Florina, a obținut 13 puncte fiind declarată ”RESPINS” la proba scrisĂ

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidatul poate face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Termenul limită de depunere a contestațiilor este data de 30.03.2018, orele 14.00 – Primăria comunei Peștișani.

Proba interviu va avea loc în data de 02.04.2018, orele 14.30 la sediul Primăriei comunei Peștișani.

Sari la conținut