luni, 15 iulie 2024
Primaria Comunei Pestisani

Raport de activitate asupra stării economice, sociale și de mediu a Comunei Peștișani pe anul 2017

30 martie 2018 Noutati

În exercitarea atribuţiilor care îmi revin, în conformitate cu Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, precum şi cu Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, la fiecare început de an, întocmesc un raport de activitate aferent anului precedent, pe care vi-l prezint, aducându-l la cunoştinţa cetăţenilor comunei Peștișani.

În calitate de primar al comunei Peștișani consider că, a prezenta principalele activităţi de interes public desfăşurate, lucrările şi investiţiile realizate, precum şi modul în care bugetul a fost cheltuit este o permanentă datorie, atât faţă de cetăţeni, cât şi faţă de dumneavostră, membrii Consiliului Local.

Întocmirea anuală şi publicarea “Raportului de activitate al Primarului Comunaui Peștișani” este, aşa cum am mai spus, atât o datorie legislativă, cât şi una morală faţă de toţi cetăţenii comunei. Prezentul raport conţine date asupra stării economice, sociale şi de mediu a comunei, date referitoare la lucrările de reparaţii şi de investiţii realizate. În concret, conţine date referitoare la activitatea desfăşurată de fiecare birou din cadrul primăriei.

Am reuşit să finalizăm unele proiecte începute, am implementat altele noi, am obţinut fonduri europene şi am investit în domenii majore, cele precum învăţământ sau sănătate. Întotdeauna mi-am dorit să fac mult mai multe, să atrag cât mai mulţi investitori străini în scopul de a dezvolta comuna, să construiesc, să modernizez, să perfecţionez totul în comuna nostru. Însă, din păcate, nici timpul şi nici fondurile nu sunt suficiente pentru tot ce îmi propun, an de an.

Prin intermediul multiplelor acțiuni întreprinse de-a lungul timpului, am dovedit că o administraţie responsabilizată, deschisă către cetăţeni şi transparentă, ea reprezentând baza unui parteneriat real între Primăria Comunaui Peștișani și cetățeni. Permanent, în centrul acţiunilor, preocupărilor şi intereselor noastre a fost cetăţeanul. Am asigurat participarea cetăţenilor la procesul decizional, accesul liber la informaţii de orice fel, legitimitatea, eficacitatea şi responsabilitatea administraţiei faţă de cetăţean.

Misiunea noastră este de a asigura un management performant, corect și echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări urbane integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung.

Sari la conținut